people

Voor jongeren


Worstel jij wel eens met de keuzes die je moet maken in het leven?

Pieker je vaak over wat je eigenlijk wil gaan doen, welke opleiding je gaat kiezen, hoe je je toekomst wilt vormgeven? Heb je last van keuzestress of heb je vragen over of moeite met hoe je omgaat met verschillende relaties, met vriendschappen, familie, school, studie, werk, de mensen om je heen?

Of kamp je met zwaardere problemen?

Zie je het niet meer zitten? Voel je je vaak onbegrepen, eenzaam, buitengesloten, gestrest, boos, gefrustreerd, angstig, somber, depressief, zeer vermoeid of onzeker en kom je hier zelf of samen met je ouders/verzorgers of de mensen om je heen niet uit? Heb je soms last van dwanggedachten/handelingen of pieker je heel veel? Zit je met existentiële vragen?

Duurt het al te lang en beperkt het je in je dagelijks leven?

Ben je tussen de 13 en 28 jaar en zit je niet lekker in je vel? En heb je het gevoel dat je daardoor niet goed meer kunt functioneren? Kom je er zelf niet uit? Dan is een speciaal op jongeren en jongvolwassenen gerichte therapie of coaching misschien iets voor jou!

De puberteit, jongvolwassenheid, adolescentie kunnen lastige leeftijdsfases zijn. Er komt zoveel op je af, je lichaam en geest maken zulke grote veranderingen door in een snel tempo en er moeten zoveel belangrijke keuzes gemaakt worden, dat het wel eens overweldigend en verwarrend kan zijn.

Waar je ook last van hebt en in welke leeftijdsfase je ook zit; belangrijk om te weten is dat iedereen wel eens mindere periodes in zijn leven heeft, of problemen waar hij zelf niet uitkomt.

Maar ook goed om te weten is dat je hulp kunt vragen als je het zelf niet op kunt lossen. Dat is heel normaal.

Je hoeft het niet alleen te doen!

Neem gerust contact met me op!

Werkwijze


Iedereen is anders, vandaar dat ik niet volgens één methodiek werk maar deze afstem op wat voor jou nodig is; het belangrijkste is dat het bij jou past en dat je jezelf kunt zijn.
Na een kennismakingsgesprek bepalen we samen of we het zien zitten om met elkaar aan de slag te gaan. Daarna volgt een uitgebreide intake en komen we tot een plan van aanpak en stellen we doelen vast die jij wilt bereiken. Hoe we de begeleiding inhoudelijk vormgeven is maatwerk, gaat in overleg en is geheel afgestemd op jouw mogelijkheden en behoeftes.

Sleutelwoorden hierbij zijn vertrouwen en veiligheid.

Ik help je bij het verhelderen van je probleem, inzicht krijgen in de mogelijke oorzaken, en het bepalen hoe je er het best mee om kunt gaan/het op kunt lossen. Samen gaan we uitzoeken welke keuzemogelijkheden je hebt en hoe je de regie over je leven weer kunt terugkrijgen. Dat kan op allerlei manieren; middels gesprekken, oefeningen/opdrachten, beweging, creatieve technieken, ontspannings- en ademhalingsoefeningen, een combinatie van dit alles of wat er verder maar nodig is en wat er bij jou past.

Alles wat in de therapie gebeurt en besproken wordt is vertrouwelijk.

Als je onder de zestien bent dan worden je ouders in ieder geval ook betrokken bij de therapie middels oudergesprekken waarin de voortgang van de therapie besproken wordt en je ouders vragen kunnen stellen. Indien wenselijk is dit boven de zestien ook mogelijk. In ieder geval is tot 18 jaar de toestemming van beide ouders nodig voor de therapie.

Klachten waarvoor je o.a. bij mij terecht kunt:

 • Angst
 • Depressie, somberheid, piekeren
 • Stressklachten, burn-out
 • Onzekerheid, faalangst
 • Trauma
 • Rouw
 • Psychosomatische klachten zoals bv hyperventilatie
 • Identiteits-/genderproblematiek
 • Verslaving
 • Leren omgaan met (diagnoses als) AD(H)D en autisme

Integratieve Jongerentherapie

In de Integratieve therapie worden verschillende therapeutische stromingen geïntegreerd tot een geheel. Uitgangspunt is dat ieder mens gevormd wordt door een combinatie van gedrag, cognitie, emoties, fysieke gesteldheid, sociale omstandigheden en levensbeschouwing/spiritualiteit.
Vanuit dit perspectief gaat de therapie dieper in op de problematiek en klachten, en al deze dimensies worden meegenomen in het proces van begeleiding.
De Integratieve Jongerentherapie gaat ervan uit dat ieder mens, bewust of onbewust, zelf uiteindelijk het best weet wat het nodig heeft én alles in huis heeft om zichzelf te helpen. Daar is soms alleen een beetje extra begeleiding en steun bij nodig!

Doel van de therapie is om ervoor te zorgen dat je de regie over je leven terug krijgt. Door jezelf beter te leren kennen op allerlei vlakken, ga je begrijpen waarom je doet wat je doet en waarom je je voelt zoals je je voelt! Uiteindelijk krijg je weer grip op je leven, kun je makkelijker keuzes maken en beslissingen nemen en ga je je beter voelen.

Voor ouders


Ouders en ouderbegeleiding

De puberteit kan een moeilijke periode zijn voor jongeren, waarin allerlei problematiek tot uiting komt. Maar ook voor ouders kan het behoorlijk zwaar zijn. Ouders merken het vaak wel als een jongere niet lekker in zijn vel zit, maar hebben soms moeite om hun kind te bereiken of voelen zich machteloos in het kiezen van de juiste houding of aanpak en het bieden van hulp.
Bovendien kan de heftigheid van (uitingen van) gevoelens of juist het zich terugtrekken van pubers ook een aanslag zijn op het incasseringsvermogen van de ouders. Het kan lastig zijn om te bepalen hoe om te gaan met stemmingswisselingen die gevolg kunnen zijn van de problemen of gebeurtenissen waar de jongere mee moet dealen in zijn leven. Soms is het lastig te bepalen wat nou ‘gewoon’ bij de puberteit hoort en wat echt buiten de grenzen valt.
Natuurlijk kan er ook sprake zijn van specifieke problematiek, bij de jongere, binnen het gezin, of met betrekking tot bv echtscheiding of samengestelde gezinnen.

Als u als ouder vragen of twijfels heeft over de opvoeding in het algemeen of over specifieke vraagstukken in het bijzonder, dan denk ik graag met u mee. Een ouderbegeleidingstraject kan dan uitkomst bieden. Met u samen bepaal ik wat wenselijk is, en hoeveel gesprekken er nodig zijn.

Neem gerust contact met me op!

Over mij


Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de muziek, als zangeres en zangdocente, besloot ik 15 jaar geleden een grote liefde weer op te pakken: de psychologie. De psyche van de mens heeft altijd mijn grote interesse gehad en dan met name de periode waarin het kind zich tot volwassene ontwikkelt. Jongeren in die zeer belangrijke, bepalende leeftijdsfase, waarin er zoveel gebeurt op alle vlakken, daar heb ik me altijd mee verwant gevoeld. En op dat moment was de tijd rijp om daar ook mijn werk van te maken; ik besloot de opleiding tot Integratief (jongeren-)therapeut te volgen aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, met als specialisatie jongeren/jongvolwassenen.

En zodoende heb ik sinds 12 jaar een praktijk voor Jongerentherapie in Amsterdam, waarin ik met veel plezier en inzet jongeren, studenten en jongvolwassenen met een enorme diversiteit aan problematiek begeleid.
Ook ben ik gedurende een aantal jaar werkzaam geweest aan twee MBO scholen als psychosociaal begeleider van leerlingen/ studenten. Daarnaast begeleid ik ouders bij vragen over opvoeding en ondersteuning van hun kind en bied ik ook individuele en partner-relatietherapie voor volwassenen.

Hiernaast reserveer ik nog steeds een deel van mijn tijd voor het geven van zang- en stemvormingslessen, hetgeen ik al dertig jaar doe.
Deze twee werkvelden staan los van elkaar maar verrijken en beïnvloeden elkaar wel en ik zou geen van beiden willen missen.

Ik ben geboren en getogen in Amsterdam , woon en werk in de Pijp en heb drie (jong)volwassen kinderen.

Tarieven en vergoeding


Individuele jongerentherapie : €92,50 per sessie, een gesprek duurt 50 - 60 min
Individuele integratieve therapie volwassenen €92,50 per sessie (60 min)
Oudergesprek : €92,50 per sessie (60 min)
Ouderbegeleiding/opvoedondersteuning : €92,50 per sessie (60 min)
Begeleiding bij scheiding : €92,50 per sessie (60 min)
Begeleiding bij relatieproblematiek : €92,50 per sessie (60 min)

Facturen worden tweewekelijks of maandelijks digitaal verstuurd.

Het afzeggen of verplaatsen van een afspraak is kosteloos, maar dient uiterlijk 24 uur van tevoren te gebeuren. Niet nagekomen afspraken kunnen in rekening worden gebracht.

Er is geen vergoeding mogelijk vanuit de basisverzekering, maar de meeste zorgverzekeraars vergoeden wel vanuit de aanvullende verzekering een gedeelte van de kosten. U bent er zelf verantwoordelijk voor om dit bij uw verzekeraar te checken.

Mijn praktijk is aangesloten bij de onderstaande Nederlandse beroepsverenigingen:

 • Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT)
  Lidmaatschapsnummer 406.12.A
 • Register Beroepsbeoefenaren complementaire zorg (RBCZ)
  Licentienummer 103198 R
 • AGB codes:
  Zorgverlener 90-047119
  Praktijk 90-057410
 • kvk: 53716086

Klachtenregeling

Mocht u ontevreden zijn dan proberen we hier uiteraard in goed overleg een oplossing voor te vinden. Komen we hier samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG.
Op de website van mijn beroepsvereniging de VIT leest u wat u hiervoor kunt doen.

Ik ben ook ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Deze koepel verzorgt het tuchtrecht via de organisatie TCZ (www.tcz.nu).

ContactgegevensFrans Halsstraat 70 huis
1072 BV  Amsterdam